27 Treffer
Dokumenttyp
Akte
27
Archiv
Staatsarchiv Greiz
27

Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz, Paragiatsherrschaft Köstritz, Nr. I B 93
Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz, Paragiatsherrschaft Köstritz, Nr. I C 232
Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz, Paragiatsherrschaft Köstritz, Nr. A 49
Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz, Paragiatsherrschaft Köstritz, Nr. Ab IV 18
Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz, Paragiatsherrschaft Köstritz, Nr. A 67 1
Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz, Paragiatsherrschaft Köstritz, Nr. Kap 13 Nr 1218
Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz, Paragiatsherrschaft Köstritz, Nr. Kap 13 Nr 1211
Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz, Paragiatsherrschaft Köstritz, Nr. Kap 1b Nr 138
Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz, Paragiatsherrschaft Köstritz, Nr. A 67 2
Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Greiz, Paragiatsherrschaft Köstritz, Nr. Ab IV 9
thulb-logo-gray
stat2_logo.png