Theaterzettel / andere Quellen: 2720 | Blatt 371
Theaterzettel / andere Quellen: 2645 | Blatt 51
Übersicht
Günther, Jens-Uwe (* Sonntag, 18. Apr. 1937) ; Rojas, Fernando de (* 1470 † 1541) : Celestina, Weimar, Deutsches Nationaltheater, Sonntag, 30. Mai 1971
facebook
twitter
email
whatsapp
QR Code
thulb-logo-gray
stat2_logo.png